Struktur Organisasi

SUSUNAN KEPENGURUSAN

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN IPA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERIODE 2021

 

Pelindung       : Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Surabaya

  (Dr. Sifak Indana, M.Pd)

Penasehat       : Ketua Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Unesa

  (Prof. Dr. Erman, M.Pd.)

Pembina         : Aris Rudi Purnomo, S.Si, M.Pd, M.Sc

  (198703302015041001)

Ketua

: Nur Rasyid Bagus Santoso

(IPA

19030654005)

Wakil Ketua

: Oksi Anggraeni Ifanka Putri

(IPA

19030654020)

Sekretaris

: 1.

Astri Nur Hardianti

(IPA

19030654036)

 

2.

Shintia Devi Anggraini

(IPA

20030654070)

Bendahara

: 1.

Elya Kholilatul Rosyida

(IPA

18030654046)

 

2.

Salsabila Aprillyanti Pramesti

(IPA

20030654041)

Departemen Kerohanian

   

Ketua

: Muhammad Rizqi Alvian

(IPA

19030654055)

Anggota

: 1. Naila Nahdiyah Nawawi

(IPA

19030654076)

 

2.

Hira Maulidah

(IPA

19030654087)

 

3.

Naura Mahesi Harun

(IPA

20030654073)

 

4.

Dewi Nur Aifah

(IPA

20030654068)

 

5.

Miftakhul Jannah

(IPA

20030654018)

 

6.

Alifan Salsabila

(IPA

20030654023)

Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

 

Ketua

: Isti Nur Anggraini

(IPA

19030654060)

Anggota

: 1. Chika Vindi Pramita

(IPA

19030654014)

 

2.

Siti Fatimah

(IPA

19030654074)

 

3.

Shendy Shafna Shaumuristi

(IPA

19030654017)

 

4.

Tarisya Ayuni Wulandari

(IPA

20030654034)

 

5.

Rahmandita Yuniarti

(IPA

20030654028)

 

6.

Dany Widyantoro

(IPA

20030654072)

 

7.

Anggelia Nurandini

(IPA

20030654031)

             

Departemen Penalaran dan Keilmuan

   

Ketua

: Ardiansyah Dharma Saputra

(IPA

19030654001)

Anggota

: 1. Kirani Nur Cahyani

 

(IPA   19030654077)

 

2.

Ananda Ayu Kurniawati

(IPA

19030654084)

 

3.

Fa’idun Ni’am

(IPA

19030654008)

 

4.

Anik Fitriyani

(IPA

20030654015)

 

5.

Syafi’ Habibi Mahendra

(IPA

20030654042)

 

6.

Sevina Rizky Octavia

(IPA

20030654025)

 

7.

Susilowatini

(IPA

20030654067)

Departemen Bakat dan Minat

   

Ketua

: Catur Surya Saputra

(IPA

19030654066)

Anggota

: 1. Shinta Lailatul Rizka

(IPA

19030654072)

 

2.

Eva Lestari

 

(IPA   19030654022)

 

3.

Ninik Puspito Rini

(IPA

20030654002)

 

4.

Kharisma Dwinda Rahmadhani

(IPA

20030654079)

 

5.

Yohana Safitri

(IPA

20030654013)

 

6.

Ananda Cantika Navratilova

(IPA

20030654024)

Departemen Sosial dan Komunikasi

Ketua

: Lucy Virarasari

(IPA

19030654034)

Anggota

: 1. Hety Mashita

(IPA

19030654019)

 

2.

Rif’atus Sa’adah Irma

(IPA

19030654047)

 

3.

Ruruh Susilowati

(IPA

20030654020)

 

4.

Novita Hari Ramadhanti

(IPA

20030654066)

 

5.

Devina Tri Yuliana

(IPA

20030654036)

 

6.

An-Nisa Mutiara Rizky Jannah

(IPA

20030654039)

Departemen Kewirausahaan

   

Ketua

: Sofi Novita Ramadhani

(IPA

19030654052)

Anggota

: 1. Khinanti Noer Hanifah

(IPA

19030654028)

 

2.

Windi Nur Fazariyana

(IPA

19030654004)

 

3.

Kristin Dwi Yulia Hartono

(IPA

19030654063)

 

4.

Dhea Sari Nurjanah

(IPA

20030654012)

 

5.

Fadilah Nurlailatun Nisa’

(IPA

20030654003)

 

6.

Mamba’ul Khikmah

(IPA

20030654016)

Departemen Advokasi

   

Ketua

: Eko Wahyudi Saputro

(IPA

19030654067)

Anggota

: 1. Elok Alfi Sriningtias

(IPA

19030654070)

 

2.

Andhini Muthia Senja

(IPA

19030654083)

 

3.

Anggita Sari Mawardyani

(IPA

20030654052)

 

4.

Asna Aisiyah Lailatul Rohmah

(IPA

20030654006)

 

5.

Attaqotul Ula

(IPA

20030654075)

 

6.

Harnis Sekar Mulyaningrum

(IPA

20030654004)